Giới Thiệu Tổng Quan Về Cấu Trúc Tài Khoản Google Ads

 

Trong video này, Smarkgo sẽ giới thiệu tổng quan cho các bạn biết cấu trúc tiêu chuẩn của một tài khoản quảng cáo Google Ads sẽ bao gồm những phần chính nào và vai trò của từng phần này là gì. Thông qua video này, bạn sẽ biết được cách quản lý các thành phần quan trọng như chiến dịch, nhóm quảng cáo, quảng cáo để phục vụ tốt hơn cho việc triển khai các loại chiến dịch quảng cáo trong các bài học tiếp theo.

 

►►► Đăng Ký Khóa Học Google Ads G-Master | Chạy Quảng Cáo Như Một Chuyên Gia: https://smarkgo.com/khoa-hoc-google-a...

Đăng ký tư vấn